Chương trình đào tạo

Khai giảng

Học phí (VND)

Thời gian

KTV Phần mềm điện thoại chuyên nghiệp

30-01-2019

4.5 triệu

120 tiết (30 buổi)

KTV Sửa chữa điện thoại Android

30-01-2019

15 triệu

120 tiết (20 buổi dạy, 10 buổi thực hành)

KTV Sửa chữa điện thoại iOS

30-01-2019

15 triệu

120 tiết (20 buổi dạy, 10 buổi thực hành)

KTV Sửa chữa điện thoại phổ thông

30-01-2019

4.5 triệu

36 tiết (8 buổi)

KTV Sửa chữa điện tử căn bản

30-01-2019

4.5 triệu

32 tiết (8 buổi)

KTV Ép cổ Smartphone

30-01-2019

15 triệu

80 tiết (20 buổi)

KTV Ép kính Smartphone

30-01-2019

18 triệu

208 tiết (52 buổi)